Darvas Béla

Hétköznapi tudománypolitika. Alulnézet, ahol a csizma talpa a meghatározó élmény. Karcolatok a mezőgazdasági géntechnológiáról és az agrokemizálásról, tudományos hírek értelmezése

Fapados agrokemizálás

Mezőgazdasági szerengedélyezés hazánkban – No2 Nevex Institute és Pannon Analitika

(Fapados agrokemizálás No47)

A környezet-, élelmiszer- és egészségbiztonság egyik sarkalatos pontja a növényvédőszer-használat, amely az engedélyezés függvénye. Hatóanyagokat az Európai Unió (EU), készítményeket a tagállamok hatóságai (Magyarországon a Nébih) engedélyezhetnek. A növényvédő szerekkel kapcsolatos munka társadalmi megítélését segítette volna az agrárminisztérium által vezetett Növényvédelmi Bizottság, de az már 2019 óta nem ülésezik. A tagállami adminisztráció részt vesz az EU munkájában is. Ez az ún. dokumentációvizsgálat, amely egy-egy adott hatóanyagot illetően is ismétlődő munka. A kor tudásának megfelelően újra és újra meg kell feleltetni (re-regisztráció) a növényvédő szereket a – szigorodó – környezet- és egészségbiztonsági előírásoknak. A dokumentációvizsgálat területén – számos másik EU-tagállamhoz, sőt az EU központi engedélyező hatóságaihoz (EFSA, ECHA stb.) hasonlóan – hazánk is, kapacitáshiány miatti késésben van. Holland és lengyel példa alapján most nálunk is teret nyert az elképzelés, hogy a dokumentációvizsgálatot állami megbízásban vállalkozások is elvégezhessék a szakhatóság számára. Ilyen cég a már működő, akkreditációs eljárás alatt álló Nevex Institute Kft., vagy az éppen most szerveződő Pannon Analitika Kft. A Nébih-ben eddig működő, a munkát korábban végző részleg azonban telefonon már nem érhető el. Kétrészes cikkem ezt a kérdéskört járja körül.

Növényvédő szerek környezet-egészségügyi megítélése igen összetett folyamat. Nemcsak olyan vegyületet kell keresni, amely a kártevők és kórokozók ellen hatékony, hanem olyat, amelynek mellékhatásprofilja elviselhető. Ehhez egy hatóanyagot tucatnyi szempontból kell értékelni: (i) Akut toxicitás: emlősök, madarak, halak, rákok, méhek, giliszták; parazitoid-, ragadozó- és algafajok kímélése; (ii) Környezetanalitikai paraméterek: vízszennyező képesség és perzisztencia (megmaradó képesség); (iii) Krónikus toxicitás: mutagenitás/genotoxicitás, karcinogenitás (5. kép), reprodukciós és fejlődésgátló hatás, hormonmoduláns és immunmoduláns hatások. Egy dokumentációvizsgáló cégnek a Nevex Institute Kft. szerint legalább hat senior munkatárs kell a működés beindításához: szakértők az anyagazonosítás és analitikai, szermaradékok, a környezeti sors, a biológiai hatékonyság, a toxikológia és ökotoxikológia terén. Pillanatnyilag az EU valamennyi országa kapacitáshiány miatt elmarad a dokumentációvizsgálati feladati terv teljesítésében. A döntések lassan születnek meg, amiben a re-regisztrációs munka is nagy szerepet jelent, amiben az adminisztráció közel 500 dosszié folyamatos munkáját görgeti maga előtt. A döntéshozatal függésben maradása 2015 óta 50 eset alá került (2. ábra), vagyis a statisztika azért javult.

2.ábra: Dossziék megoszlása az EU-vizsgálat során (Tőkés Gábor adatai alapján)

Nevex Istitute Kft.

2021-ben két vállalkozó gondolt egy nagyot. 2021. december 14-én bejegyezték a Nevex Intitute Kft-t hét alkalmazottal. Hogy időben (3. ábra) el tudjuk helyezni, Tőkés Gábor [A Rodent Stop (chlorfacinone) áldozata] 2021. novemberében távozott az NTAI-ból. Profiljuk: 7490 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. Adózás előtti eredmény (2021): -1 millió forint (veszteség). Tulajdonosok Héder Irma (kereskedelemi partnere – Cherviakova Iryna) és Gyulai István. Az ügyvezető Gergely István (a Vetek Kft. társtulajdonosa – családi tulajdonú mezőgazdasági cég) életében vannak-e a hétfős Nevex Institute Kft-re utaló jelek? 2010-ben a Soproni Egyetemen végzett a Közgazdaságtudományi Karon. A ~2500 fős spanyol-német midocean cégnél helyezkedett el, amelynek profilja személyre szabott ajándékkészítés. 2020-ban változtatott, és lett a szintén ajándékokkal kereskedő magyar Anda Present Kft. cég alkalmazottja. 2021. augusztusban állapodott meg, és októberében lépett be a Nevex Intitute Kft-be. Gergely úr nemzetközi szintű menedzseri munkát végzett, de növényvédő szerek toxikológiájához nincs köze.

A Nevex Institute Kft. impozáns honlapja már többet is elárul. „Tudományos híd a hatóanyag- és vegyipari termékek gyártói és az engedélyező hatóságok között” – olvashatjuk a cég mottójában. Klasszikus tudományos értelemben fejlesztők és ipari kutatók alkotják. Egyszerű lenne hazánkban az ökotoxikológiai tudományok helyét elfoglalni? Mint a Magyar Ökotoxikológiai Társaság közhasznú egyesületének elnöke, ezt cáfolom. A Nevex az alábbiakat kínálja: „Piaci alapokon működő professzionális, kereskedelmi társaság, amely államilag elismert tanúsítvánnyal, a dossziék értékeléséhez szükséges akkreditációval fog rendelkezni. Megfelelő létszámú és képesítésű szakértő alkalmazásával az engedélyezési folyamatot jelentősen felgyorsítjuk. A Nébih-hel és egyéb hatóságokkal transzparensen és szorosan együttműködünk.” Az ezer oldalt meghaladó dokumentáció akkreditációja augusztusban indult, s a Nemzeti Akkreditáló Hatóság döntése 3-6 hónap után várható.

3.ábra: A Nevex Insitute Kft. és a Pannon Analitika Kft. időtáblázata

A Nevex Insitute Kft. már tudományos igazgatót is kinevezett: Sebestyén István az, aki a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen 2008-ban szerzett PhD-fokozatot. Sebestyén úr 2003 végén Ocskó Zoltán hívására csatlakozott a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálathoz (a Nébih NTAI elődje) a növényvédőszer-engedélyezési osztályon. 2007-2012 között az EFSA alkalmazottja (növényvédő szerek és maradékaik panel) volt Pármában, 2012-2022 között a Toxi-Coop Zrt. tudományos igazgatója. Ebben az időben, a NAIK-ban (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) eltöltött időm alatt én is találkoztam vele. Igen jó felszereltséggel, akkreditált laborban, megbízásra kutattak, aminek az eredményei a megrendelő tulajdonába kerültek, így szakcikk nem születhetett belőlük. Sebestyén István 2022. május óta a Nevex Institute Kft. alkalmazottja. Szakmai közéleti szerepe szerint a Magyar Toxikológiai Társaság titkára. A további Nevex-alkalmazottak: Benke Lajos (augusztusban csatlakozott – a Babeș-Bolyai Egyetemen végzett Kolozsváron; 2022-ig a Nébih Analitikai Osztályán, Velencén dolgozott), Bura László (szeptemberben csatlakozott, a Pármai Egyetem végzett, és előtte két évet dolgozott az EFSA-nál), Dancza István (júliusban csatlakozott – a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem végzett; 2013-2021 a Syngenta gyomirtószerügynöke, de előtte a Nébih elődjénél dolgozott; 2021-2022 az Agrofórum nevű, cégek által támogatott lap szerkesztője), Sípos Kriszta (júliusban csatlakozott – a Veszprémi Egyetemen végzett; korábban a veszprémi Charles River Laboratories Hungary nevű, toxikológiai vizsgálatokat és fejlesztéseket végző nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozott). A Nevex munkatársainak sem található meg a tudományos teljesítménye a Magyar Tudományos Művek Tárában. Nemzetközi szintű, eredeti kutatómunkájuk tehát nem ellenőrizhető. Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy Nébih eléggé változékony szakértőgárdája mennyire lenne képes a Nevex-énél magasabb színvonalú munkára, akkor szerintem az a válasz, hogy a Nevex nemzetközi adminisztratív értelemben professzionálisabb gárda kialakításába kezdett.

A Nevex Institute Kft. tudomásom szerint a részéről teljes jóindulattal a Nébih munkatársaival (Jordán László vezetésével) láttamoztatta azokat a dokumentációkat, amelyek akkreditációs munkájának alapdokumentációját képezték. Egy idő után azonban úgy érezték, hogy az előrehaladásuk a hazai agrárberkekben lassú.

4.ábra: Magra felvitt véralvadásgátló hatása a táplálékhálóban (vázlat)

Pannon Analitika Kft.

A Budaörsi úti ház folyosói pletykái a Pannon Analitika Kft-ről (Budaörs) és az Albensis Kft-hálózatról (Székesfehérvár) szólnak. Jordán a leváltásakor új munkahelyről, korábbi hat munkatársának megmozdításáról beszélt némelyeknek, és így a növényvédőszer-engedélyezési egység a hatóságnál pikk-pakk összeomlana. Ez a növényvédőszer-készítmények engedélyezésének részbeni kiszervezését jelentené a Nébih keretein kívülre. Mondjuk, gyártás/forgalmazás és engedélyeztetés egy tulajdonosi/ügyvezetői kézben, abszurd fejlemény lenne, hiszen egy Albensis cég forgalmaz pocokirtót. Miként lehetne akkor hiteles és független dokumentációvizsgáló? A veszélyesanyag-engedélyezés viszont – vezetését és döntéseit illetően – állami feladat. Nevetségessé válna, ha ezt a feladatot teljesen kiszerveznék. Hogyan tárgyalhatna vállalkozás (Kft.) felelősséggel és hitelesen az ország nevében EU-szakbizottságokban?

A Pannon Analitika Kft-t 2022. augusztus 22-én jegyezték be, vagyis szinte tegnap, így még semmi sem tudható róla. Főtevékenysége: 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés. A cég tulajdonosa és ügyvezetője: Bagi Martin János, aki a székesfehérvári Albensis Konstruktor Kft. társtulajdonosa. Ez a cég 2010-ben alakult, foglalkoztatottak száma: 0. Adózás előtti eredmény (2021): -42 eFt (veszteséges). A társtulajdonosok között a sokféle Albensis Kft. (Trader, Invest, Konstruktor, Agrár; a Faktor bejegyzési kérelmét elutasították) nyomon követése után végül Balogh Lászlóhoz és Palkovics Zalánhoz (Albensis Trader Kft. – Adózás előtti eredmény 2021-ben: 14 millió forint; Albensis Invest Kft. – Adózás előtti eredmény 2021-ben: 42,6 millió forint) jutunk el. A céghálózat Trader tagjának (2020-ban két alkalmazott!) MÁV-val kötött – glyphosate-használatra épülő – gyomirtási szerződése is igen bizarr, hiszen 595 millió+ÁFA keretösszegről van szó, és a szövegben a szükséghelyzeti-engedély is leírásra kerül.

Az Albensis Trader Kft. forgalmazza a véralvadásgátló Rodent Stop nevű (hatóanyaga chlorophacinone, az EU-ban 2009 óta nem rendelkezik engedéllyel) pocokirtó szert, amelyet Tőkés Gábor nem akart engedélyezni (igaza volt, lásd 4. ábra), ami 2021-ben az állásának elvesztésével járt együtt. Az engedélyezést Jordán László szorgalmazta, és az engedélyt végül ő írta alá. A chlorophacinone véralvadásgátló hatóanyag – ilyenek még a fokozottan vadveszélyes: brodifacoum (6. kép), bromadiolone (Protect), chlorophacinone (Rodent Stop), coumatetralyl, difenacoum, difethialone, flocoumafen és warfarin – 2005 óta nincs hazánkban engedélyezve, és csak szükséghelyzeti engedéllyel használható, amit ez a cég 2021-ben ismételten kérelmezett. Külön kínos, hogy a piacon létezik egy RodentStop (PelGar, UK) nevű készítmény, amely azt állítja, hogy nem tartalmaz biocid hatóanyagot, mert hogy egyszerű tömítőanyag. Nem félrevezető így a magyar névválasztás?

A Nébih Növényvédőszer-adatbázisában chlorophacinone (ott jogtalanul fonetizálva klórfacinon, hiszen ISO helyesírását szabadalom védi) hatóanyaggal egyetlen készítményt látok, 2008-ban megszűnt engedéllyel (az engedélyes a felszámolás alatt lévő RF Chemistry Zrt. – ügyvezető Pannon Felszámoló Válságkezelő Tanácsadó Kft.) a Redentin 75 RB-t. Ezt a készítmény döbbenetes módon Ocskó és munkatársainak 2022-es kötetének hatóanyaglistája is tartalmazza, miközben a készletek felhasználása 2009 nyarától az EU-rendelet értelmében nem lehetséges. Miként lehetett akkor a Rodent Stop készítményt egyáltalán engedélyezni, hiszen nincs az EU pozitív listáján a hatóanyaga? A Nébih adatbázisában nem is jelenik meg ez a készítmény. Ki gyártja a hatóanyagot, ha kérdezhetem, és miként kerül be az országba? Nagy István miniszter és biztosa, Bognár Lajos most ezen az eseten is bizonyíthatja, hogy mennyire komolyan gondolja a nemzeti környezet- és élelmiszer-biztonságot.

6.kép: Brodifacoum-mérgezéstől elpusztult őzek Orosházán 2015-ben (Fotó: Tanács István/NOL)

Villáminterjú a Nevex Institut Kft. vezetőivel (7. kép)     Darvas Béla: Miért döntöttek úgy a tulajdonosok, hogy a hazai növényvédőszer-engedélyezés segítésére vállalkozást hoznak létre? Gergely István: A projekt előkészítése már korábban az én bekapcsolódásom előtt 1,5 évvel elkezdődött, egy profi gazdasági tanácsadó cég bevonásával. A cég fő tulajdonosa Héder Irma korábban több mint 15 évig az iparban dolgozott, csak az elmúlt 5-6 évben kezdett másba, de korábbi kapcsolatai és ismeretei megmaradtak. Gyulai István, régi ismeretsége Irmának, csak pénzügyi támogató. Az ötletről azt gondolom, hogy aki az engedélyezésben elmélyül, az első két megoldandó feladat közé sorolja az új szerek piacra jutásnak felgyorsítását és az elavultabb szerek kivezetését. Számunkra a lengyel és holland példa – külső értékelő szervezet bevonása – volt az ötletadó.   DB: Az agrártárcától vagy a Nébih-től a megalakuláshoz kaptak-e valamilyen biztatást? GI: Bíztatást konkrétan nem; de éreztették, hogy amennyiben leküzdjük az adminisztratív és operatív akadályokat, akkor pozitív lehet a válasz.   DB: Milyen kapcsolatban volt az induló Nevex a Nébih vezetésével (Jordán László távozása után Németh Csillával)? GI: A Nevex a Nébih-hel nyílt munkakapcsolatban volt/van. Minden előkészítő anyagot megosztottunk a hatósággal, hogy mindenképpen olyan rendszert alkothassunk, ami megfelel a hatóság követelményeinek. Közösen dolgoztuk ki a feltételrendszert, melynek nagy része bekerült az akkreditációs követelményeink közé. 2022. május 20-án szándéknyilatkozatot írtunk alá a Nébih-hel (aláíró: Jordán László).   DB: Hogyan áll a Nevex akkreditációja? GI: Már 2021. telén elkezdtünk ezen dolgozni a Nébih-hel és a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal közösen, megtaláltuk a megfelelő értékelési keretrendszert. Felvettük szakterületenként talán a legalkalmasabb hat gyakorlati szakembert. Augusztusban megkezdtük a hivatalos akkreditációs folyamatot, és találtunk olyan megbízót, aki vállalta, hogy az ő dokumentációján keresztül szerezzünk meg akkreditációt – ilyen módon a Nevex Institute Kft. már működő cég!   DB: Kikből szerveződik a Nevex szakemberállománya? Sebestyén István: Olyan szakembereket kellett keresnünk, akik önállóan fel tudnak építeni és működtetni a jogszabály szerinti minőségirányítási rendszerben egy működőképes szakmai értékelési eljárásrendszert, ami csak kevés európai hatóságnál érhető el publikusan. A Nébih-hel való megegyezésünk alapján nem kereshettünk meg és választhattunk aktív állományban lévő értékelőket a csapatunkba, így kizárólag a munkaerőpiacon kellett keresnünk. Több mint ötven állásinterjú van a hátunk mögött, elég nehezen, de megtaláltuk a tapasztalt szakembereket, akik a növényvédő szerek engedélyezési célú kísérleteinek végzésében jártasak, és a hatósági eljárásokhoz is megfelelő tájékozottsággal közelítenek. Szakértőink átlagosan 27 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek azon a területen, amelynek az értékelését végzik. A minőségirányítási rendszer előírásainak megfelelően rendszeres, dokumentált továbbképzéseket tartunk mind a növényvédőszer-engedélyezéshez kapcsolódó jogszabályi követelmények, útmutatók körében, mind a különböző engedélyezési eljárások, uniós megegyezések, megállapodások mélyebb megismerése érdekében. Természetesen a szakterületekhez kapcsolódó szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt is biztosítjuk számukra.   DB: Hogyan biztosítható a Nevex munkatársainak tudományos minősége, hiszen saját egyéni, szakcikkben megmutatkozó nemzetközi teljesítménye a fejlesztőknek és ipari kutatóknak ritkán jelentős? SI: Én nem értek egyet azzal, hogy az ipari kutatást végzők azonos publikációs követelményeknek feleljenek meg, mint az alapkutatásokat végzők. Az ipari kutatás területén minden egyes kísérlet, mérés valamely jogszabály vagy adatkövetelmény-rendelet előírására keletkezik, nincs lehetőség eltérni ezen előírásoktól. Minden vizsgálatot minőségbiztosított rendszerben (GLP), valamely nemzetközileg elfogadott szabvány szerint kell elvégezni. Minden vizsgálat eredménye titkos. Így szerintem nem elvárható az ezen a területen dolgozóktól, hogy munkáik publikációban szerepeljenek.   DB: Lesznek-e bedolgozó, külső szakemberek a feladatok elvégzésére? GI: Nem lesznek. Ilyen bedolgozók esetében nem lenne biztosítható vagy nehezen lenne ellenőrizhető a pártatlanság és függetlenség, illetve a minőségi munka. De számomra a legrizikósabb az adatbiztonság kérdése ebben a tekintetben!   DB: Hogyan adhat független véleményt a Nevex, ha a dokumentációtulajdonos közvetlenül fizet neki? Nem lenne szerencsésebb a központi befizetés, majd a hatóság általi munkakiadás, ha valóban túlterhelt az NTAI? GI: Mi tudatosan az első pillanattól különválasztottuk a Nevex-ben a szakmai és a gazdasági feladatokat. Az általános ügyvezetés és értékesítés (GI) nem fér hozzá szakmai anyagokhoz (a szerverünkön jogosítvány szerinti hozzáférés van), nem ismeri a szakmai részleteket, nem adhat utasítást szakmai kérdésekben a szakértőknek. A szakmai vezetés (SI) felügyeli és irányítja a stábot. A szerződés nem szakmai részéről nem tárgyalhat, megállapodást nem köthet, és aláírási joga sincs. A jelenlegi rendszerben a kérelmező fizet a Nébih-nek is. Eljárás tekintetében különbség az összeg és a valós teljesítési határidőben van. Piaci vállalkozásként a hitelességünk és jó megítélésünk a legfontosabb értékeink. Lerombolni ezt csak egyszer lehet. Fontos megjegyeznem, hogy mi nem döntünk a növényvédő szer sorsáról, mi értékeljük a benyújtott dokumentáció adatait és az abban foglalt vizsgálatok megfelelőségét, az állítások helyességét. A minőségi ellenőrzést a többi tagállam szakemberei jelentik, hiszen ők kommentálják a mi észrevételeinket és javaslatainkat.

7.kép: Sebestyén István és Gergely István

A növényvédő szernek minősülő hatóanyagok engedélyezését az Európai Unió végzi, és az utóbbi évtizedben mindent megtesz azért, hogy az úgynevezett re-regisztrációs folyamat során a környezetünkből a hiányos dossziéjú vagy terhelő környezet-egészségügyi paraméterekkel rendelkezők használatát tiltsa. A tagállamok készítményeket engedélyeznek, s ennek kapcsán a formázó anyagok felülvizsgálata is szükségessé válna. Erre a POEA formázószer és a glyphosate gyomirtószer-hatóanyag kapcsolata mutatott rá igen erőteljesen. Nálunk ezeket a készítményeket 2016-ban ki is vonták a forgalomból. A tagállamok részt vesznek az egyes hatóanyagok dossziéjának felülvizsgálatában, ami jelentős, részben tudományos, részben bizalmas természetű (gyártói adatok) adatok felülvizsgálatát jelenti. Hazánk jelen pillanatban a glyphosate hatóanyag felülvizsgálatában működik közre. Jelentős környezet-egészségügyi kérdésről van szó. Ennek kapcsán úgy tűnik, hogy 2021. év végén létrejött egy külső cég (Nevex Institute Kft.), amely a Nébih tehermentesítését vállalta, és mára a szervezettségében jelentős előrehaladást ért el. Megalakuláskor előfeltétel volt, hogy a Nébih jelenlegi munkatársait nem vihetik át magukhoz. Ez év szeptemberben egy konkurens cég (Pannon Analitika Kft.) szervezése indult el, s a jelenlegi fejlemények alapján úgy tűnik, hogy ez a volt Nébih embereit viszi el magával, ami Jordán Lászlónak, a Nébih volt elnökhelyettesének távozásával is összefügghet. Ez utóbbinak érdekelnie kell Nagy István minisztert, hiszen Magyarország növényvédőszer-engedélyezésének felelőssége szerintem nem szűnhet meg.

Darvas Béla

Megosztás