Hatás kontra ellenhatás (2) – Glyphosate-rezisztens gyomok

GT-kukorica árvakelése GT-szójában (Egyesült Államok) (Fotó: ÉT)
GT-kukorica árvakelése GT-szójában (Egyesült Államok) (Fotó: ÉT)

(Biotechnológikaland No37)

A növényi géntechnológiai legnagyobb üzlete a „gyomirtószer-tűrő” GM-növényekhez kapcsolódik. Közülük is kiemelhetjük a glyphosate-tűrő kultúrnövények csoportját. E sorozat kapcsán szembesülhetünk is azzal, hogy milyen központi szerepű a glyphosate hatóanyag a növényvédelemben, vagyis hogy a gyomirtás, állományszárítás mellett, még a növényi géntechnológiában is kiemelkedő gazdasági érdek fűződik hozzá. Az Európai Unió felemásan viszonyul ehhez, természetesen piaci szempontok alapján: eddig egyetlen ilyen fajtacsoport sem kapott vetési engedélyt, de az európai takarmányozás a dél-amerikai glyphosate-tűrő szójára alapozódik. Mindez eddig megoldatlan probléma elé állította hazánk mezőgazdaságának döntéshozóit is. Időközben a glyphosate közel negyvenéves alkalmazása szerte a világon rezisztens gyomnépességeket szelektált ki, amelyek terjedése ennek a gazdasági sikertörténetnek előbb vagy utóbb a végét jelenti. Hacsak a hosszú ideje tartó toxikológiai bukdácsolása végén mégis sikerül majd a kockázatelemező hivatalnokoknak – akik körömszakadtáig védik – az onkológusok ellenében „tisztára” mosni ezt a hatóanyagot.

Napjainkban az amerikai kontinensen terjed a géntechnológiai úton módosított (GM) növények termesztése. Ezen belül a „gyomirtószer-tűrő” növények területhódítása a legjelentősebb. Hozzá kell tennünk azonban azt, hogy valóságos gyomirtószer-tűrő növények nem léteznek, csak bizonyos totális gyomirtókkal szembeni tűrőképesség-fokozódás létezik. Azt mondhatjuk, hogy a statisztikákban feltüntetett területek többsége a glyphosate-tűrő (GT) kultúrnövényekhez tartozik. 2015-re az egyszeresen módosított (pl. glyphosate-tűrő) eseményekhez tartozik az adatok 53%-a, míg 33%-a többszörös módosítások (pl. glyphosate tűrés + kukoricabogár elleni védelem) kategóriájába tartozik. Innen származik a 36. ábrán feltüntetett ún. trait hektár fogalma, ami azt jelenti, hogy a növényi géntechnológia népszerűsítői (pl. az International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA) a GM-termesztési területnagyságot a többszörös események arányában tetemesen megemelik, vagyis a „területnagyságot” a nyilvánosság számára a ténylegesnél lényegesen nagyobbnak tüntetik fel, s így a gazdasági sikerjelentés folyamatos lehet.

Eszerint egy egyhektáros, de két genetikai eseményt tartalmazó többszörös módosítás a nyilvántartásában két hektárként jelenik meg, ami jelentősen felfelé torzítja a valóságos vetésterületi adatokat. A Bt-növényeknél, ahol 20 millió hektár egyszeres módosítással szemben 60 millió hektár többszörös eseményben való megjelenésről van szó a torzítás különösen hangsúlyos és a valóságos vetésterületi adatoktól messze eltávolodó a végeredmény. Külön problematikus, hogy ma már az egyszeres események némelyike is több ágenst tartalmazhat (pl. MON-15985-7, MON-89034-3, DAS-59122-7, DKB-89614-9), és az ezekkel való területelszámolás nagyon is bizonytalan. Ma különösképpen a szója, kukorica és gyapot „gyomirtószer-tűrő” módosításáról van szó.

g36abra

36.ábra: A „gyomirtószer-tűrő” növények területi növekedése trait hektárban (James, 2015 után). Minthogy az érintett vetésterületek 37%-a többszörös genetikai eseményekre vonatkozik, s ezen területnagyságokat az érintett genetikai események számával többszörözve tüntetik fel, a népszerűsítő adatok legalább egyharmadával nagyobbak lehetnek a tényleges vetésterületnél

A növényi géntechnológia által célba vett gyomirtószer-hatóanyagok az alábbiak: glufosinate (pat, bar gének), glyphosate (cp4 epsps, 2mepsps, mepsps, gat4601, gat4621, goxv247), 2,4-D (aad-12), bromoxynil (bxn), dicamba (dmo), imidazolinon (csr1-2), mesotrion (avhppd-03) és szulfonilkarbamidok (als, gm-hra, zm-hra, surB). A szulfonilkarbamid-tűrő csoportba az acetolaktát-szintetáz enzimet gátló hatóanyagok népes tábora tartozik, így az amidosulfuron, azimsulfuron, bensulfuron-M, chlorsulfuron*, ethametsulfuron-M, flazasulfuron, metsulfuron-M, nicosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron, thifensulfuron-M, triasulfuron, tribenuron-M és triflusulfuron-M.

Ismertek olyan genetikai események, ahol egyidejűleg több hatóanyagcsoportra való tűrőképességet találunk, pl. a DP-98140-6 kukorica (zm-hra + gat4621), vagy a DP-356043-5 szója (gm-hra + gat4601), amely egyidejűleg mutat glyphosate– és szulfonilkarbamid-tűrőképességet is. Mindez többszörös eseményekben (stacked events) tovább fokozható, amikor több egyszeres esemény kombinációja idézi elő az összetett hatást.

Az ISAAA adatbázisa szerint 2015-re a többszörösen módosítottak (60 millió hektár) kisebbségben maradnak az egyszeresen módosított (~100 millió hektár) fajtacsoportok mögött (36. ábra). Ez elég világosan mutatja, hogy vállalati érdekek szerinti elkülönülésről van szó a gyomirtó hatóanyagok területén. A cégek számára a szabadalmaztatott fajtacsoport és a vele kapcsolt készítmény (glyphosate – Roundup/RoundupReady; glufosinate – Liberty/LibertyLink) nem csupán kettős hasznot jelent, hanem annál többet is, hiszen a generikus készítményekből mégis exkluzív gazdasági előny származhat.

Az Egyesült Államok glyphosate-forgalmának túlnyomó többsége a szójához és a kukoricához kötődik (37. ábra). Ebben a két kultúrában a glyphosate-felhasználás 1995 óta rendkívül megemelkedett. Húsz év alatt, 2014-ig kukoricában 26-szoros, míg szójában 16-szoros volt a növekedés. Kukoricában a felhasználás 2010 óta stagnál, és ez állítható a gyapotra is. A történteket joggal hozzák a GT-szója és -kukorica térnyerésével összefüggésbe, amelyek felhasználásnövekedése a felszíni vizek jelentős mértékű elszennyezését jelentette. Természetesen ehhez nem módosított kultúrákban a glyphosate betakarítás előtti, állományszárítási célra való felhasználásának terjedő gyakorlata is nagyban hozzájárult, ami viszont a szermaradékos termékek (pl. péksütemény, sör, tampon stb.) arányát emelte. Mindez a hatóanyagnak az európai emberek vizeletéből való kimutathatóságát is gyakorivá tette.

g37abra

37.ábra: A glyphosate alkalmazásának alakulása az Egyesült Államokban (Benbrook, 2016 nyomán)

Amennyiben az engedélyeztetett fajtacsoportok számát nézzük, akkor a glufosinate-tűrő (Bayer) fajtákat találjuk a legnagyobb számban. Gazdasági oldalról viszont – mivel drága hatóanyag – megelőzi ezt a GT-fajták (Monsanto) gyakorlati sikere. Persze a glyphosate-ügy minden szempontból bonyolultabb, hiszen a hatóanyaggyártást már túlsúlyosan Kína végzi. A generikus készítmények gyártásából és forgalmazásából olyan vegyi gyárak is tetemes részt hasítanak ki, mint a Syngenta (a ChemChina-val egyezkedik) és a Dow (a DuPont felé közelít). GT-fajtacsoporttal rendelkezik a Novartis (Syngenta) és a DuPont (vetőmag-vállalata a Pioneer) is. Bonyolítja a helyzetet, hogy a Bayer megvette a Monsanto vállalatot, vagyis a „gyomirtószer-tűrő” növények meghatározó része fölött pillanatnyilag egyetlen gazdasági „szuperhatalom” rendelkezik. Vannak elemzők, akik úgy gondolják, hogy a glyphosate-rezisztens gyomnövényekre (értsd a szerek csökkenő gyomirtási értékére) és a toxikológiai vitákra visszavezethető erősen késleltetett bukás után a glufosinate foglalhatja majd el a glyphosate helyét a világpiacon.

Tény, hogy az európai országok meglehetős szkepszissel fogadták a GT-kultúrnövényekre építő gyomirtási módot, nem véletlen, hogy ilyen növény a mai napig nem kapott Európában vetési engedélyt. Mindebben mára a glyphosate-rezisztens gyomnépességek megszaporodása is rendkívüli szerepet kapott. A GM-növények termesztésének kezdetekor igen kevés figyelmet szenteltek annak, hogy ezeknek a növényeknek, pontosabban a velük kapcsolatban lévő totális gyomirtónak is gyakorlati szempontból lejárati ideje van. A környezetünkben megjelenő új ágenshez a biodiverzitás adta lehetőségek kihasználásával az érintett fajok népességei alkalmazkodni kezdenek. A szelektálódott tűrőképes népességek átveszik az érzékenyek helyét, és egy idő után a korábban jó hatásfokú technológia eredményesen már nem alkalmazható. Mindezt hatóanyagok tucatjaival lejátszottuk már, igaz nem a növényi géntechnológia területén. Így a vita azonos, de a szereplők megváltoztak: az ún. molekuláris biológusok és a szupraindividuális biológusok győzködik egymást.

Glyphosate-rezisztens gyomnövények a glyphosate alkalmazása után azonnal megjelentek. Tulajdonképpen mindig is léteztek. A hazai növényvédelmi gyakorlat ezt idejében jelezte. Köztudott, hogy nem is egy gyomnövény meglepően jól tűri/kezeli a glyphosate gyakorlatban alkalmazott dózisait. A hajdanán glyphosate-érzékeny gyomnövények szelekciója, tűrőképes népességeik terjedése az, amiről ma sok szakcikk szól. Azzal, hogy az eredetileg preemergens (kelés előtti) használatú glyphosate hatóanyag felhasználhatóságát géntechnológiai úton posztemergens felhasználásra is kiterjesztettük, bizony felgyorsítottuk a szelekciós folyamatot. További probléma ezzel a hatóanyaggal a vízszennyező volta, valamint a szerteágazóan negatív toxikológiai hatása.

Glyphosate-tűrő kultúrnövények

A glyphosate – fő (gazdaságilag preferált) hatásaként – a növényekben lezajló sikiminsav-anyagcsereutat gátolja. A glyphosate – amely maga is aminosav (glicin) származéka – megakadályozza a központi intermedier kialakulását katalizáló enzim, az 5-enol-piruvil-sikiminsav-3-foszfát-szintetáz (EPSPS) enzim működését oly módon, hogy a foszfoenol-piruvát analógjaként annak helyére kötődik az enzim szubsztrátumaként. Ez az anyagcsereút-gátlás a triptofán, a fenil-alanin és a tirozin szintézisét gátolja. Ezen esszenciális aminosavak termelődésének hiánya rövid időn belül a növény pusztulását okozza. Mivel az összes magasabb rendű növényben megtalálható ez a metabolikus út, ezért a hatás totális. Természetesen ettől eltérő megoldások is léteznek a GT-kultúrnövények géntechnológiai létrehozására, így a glyphosate metabolizációját előidéző enzimek (pl. glyphosate-N-acetil-transzferáz, glyphosate-oxidáz) termeltetése is.

GT-burgonya, -cukorrépa, -fehértippan, -gyapot, -kukorica, -lucerna, -olajrepce, -őszi búza, -szója genetikai események (events) azok, amik az ISAAA adatbázisából ismertté váltak. Bár ezeket a molekuláris genetika gyakorlati eredményeiként tartjuk nyilván, azért tudnunk kell, hogy már a kezdetekkor ismert volt, hogy néhány gyomnövény tűrőképessége eredendően magas, ilyen pl. a fehér libatop (Chenopodium album), a selyemmályva (Abutilon theophrasti) és a bojtorjánszerbtövis (Xanthium strumarium), amelyek nálunk is ismert és nehezen irtható gyomnövények.

Hamarosan felfedezték azt is, hogy a glyphosate-tűrés génjei (mepsps, 2mepsps) az addig Agrobacterium tumefaciens CP4 törzs transzénjével (cp4 epsps) módosított kukoricában természetesen is jelen lehetnek. A 2mepsps gént a gyapot módosítására használták fel (BCS-GH2-5), míg a mepsp gént a MON-21-9 kukoricában hasznosították.

g109kep

109.kép: Glyphosate-rezisztens betyárkóró megjelenése GT-szójában az Egyesült Államokban (Fotó: IANR)

Glyphosate-rezisztens gyomnövények

A glyphosate gyakori használatának eredményeként 1998-ban Ausztráliából írták le az első glyphosate-rezisztens Lolium rigidum-populációt. 1997-ben követte ezt az aszályfű (Eleusine indica) Malájföldön, a betyárkóró (Conyza canadensis) az Egyesült Államokban (109. kép), majd az olaszperje (Lolium multiflorum) Chilében. 1998-ban 7-11-szeres glyphosate-dózisnak ellenálló L. rigidum-népességet írtak le Ausztráliából. Kaliforniában 5-8-leveles Conyza canadensis népességeinél csupán 2-4-szeres dózist túlélő glyphosate-rezisztens gyomnövényeket találtak.

A glyphosate-rezisztencia öröklődő természetű, azaz a kezelt területeken az ilyen gyomok felgyarapodására kell számítani. A gyomnépességek vizsgálata során azt találták, hogy a glyphosate-rezisztenciában szerepet játszó célenzim génjének (epsps) mutációja nem ritka a természetben. A rezisztens gyomok között a glyphosate csökkent vagy megváltozott felvételére, transzlokációjára is felfigyeltek, illetve a sejtekben való sorsa is megváltozhat. Mindennek tisztázása nagyon lényeges szempontokkal szolgál majd a jövőben.

Nem véletlen, inkább törvényszerű, hogy azokban az országokban, ahol a GT-kultúrnövények terjednek (Egyesült Államok, Argentína és Brazília), ott a glyphosate-rezisztens gyomnépességek előfordulása gyakoribbá vált (38. ábra). Nem is véletlen, hiszen ezeken a helyeken a glyphosate posztemergens használata is járható. A GT-fajtacsoportok vetésterületének terjedése után Ausztráliából írták le az Echinochloa colona (2007), az Urochloa panicoides (2008) és a Chloris truncata (2010); Dél-Afrikából mutatták ki a Conyza bonariensis (2003) és a lándzsás útifű (Plantago lanceolata, 2003); az Egyesült Államokban jelent meg az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia, 2004), az Ambrosia trifida (2004), az Amaranthus palmeri (2005), az Amaranthus tuberculatus (2005), a vesszős seprűfű (Bassia scoparia, 2007) és az egynyári perje (Poa annua, 2010). Dél-Amerikán belül Argentínából a fenyércirok (Sorghum halepense) (2005), az angolperje (Lolium perene, 2008); Brazíliából az Euphorbia heterophyla (2006); Kolumbiából a Parthenium hysterophorus (2004) és Paraguayból a Digitaria insularis (2006) glyphosate-rezisztens gyomnépességeit tartják nyilván (lásd Hepp, I. adatbázisa).

g38abrab

38.ábra: Glyphosate-rezisztens gyomok megjelenése

Európából csupán szórványos adatok ismertek. Itt még a GT-kultúrnövények vetése nem lehetséges, vagyis a fejlemény a glyphosate klasszikus alkalmazásának következménye. Nem is véletlenül az itteni felszíni vizek szennyezettség nagyságrendekkel alacsonyabb, mint az amerikai kontinensen, amin azért tovább javítana, ha az állományszárítási alkalmazásokat Európa-szerte több országban tiltanák vagy korlátoznák. Spanyolországból 2004-ben, Portugáliában 2010-ben írták le a Conyza bonariensis; Spanyolországban 2006-ban, Csehországban 2007-ben a Conyza canadensis; 2009-ben Spanyolországból írták le Conyza sumatrensis; Spanyolországban 2006-ban a Lolium multiflorum; Franciaországban 2005-ben, Spanyolországban 2006-ban, Olaszországban 2007-ben a Lolium rigidum glyphosate-rezisztens biotípusait. Nem lehet azzal kapcsolatos kétségünk, hogy a helyzet nálunk is hasonló.

Nemesítés és génerózió

Vajon hogyan is jelentek meg ilyen gyorsan ezek a glyphosate-rezisztens gyomnépességek? Nos, a kulcs a biodiverzitásban keresendő. A gyomfajok vad népességei sohasem estek át azokon nemesítési eljárásokon, amelyek az eredeti allélgazdagságukat a töredékére csökkentették volna. Többen úgy vélik, hogy kultúrnövényeink génszintű biodiverzitásának közel 95%-át elveszítettük a talán 10.000 éve tartó szigorú szelekció, a fajta-előállítás során. Beltenyésztéssel az ember pillanatnyi céljára alkalmas új fajtákat hozott létre, azonban ez hosszabb távra meglehetősen sérülékeny kultúrnövény-fajtaválasztékot eredményezett, amely sérülékenységét éppen a vad alakra jellemző sokféleség elvesztése okozta. Törvényszerű ezért, hogy a vad népességekben bármely reakció gyorsabb viszontválaszt eredményez, mint a kultúrfajokban.

A szóban forgó gyomok közül az Amaranthus, Ambrosia, Conyza, Lolium, Plantago, Poa és Sorghum fajok hazánkban is gyakoriak. Kiemelhető a fenyércirok (Sorghum halepense), amely a világ egyik legveszélyesebb gyomnövénye, és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), amelyre pollenjének allergizáló hatása miatt kötelező irtási gyakorlat vonatkozik.

A glyphosate gyakori használata szelektálja a gyomnövényeinket, így átalakítja a kultúrnövények gyomflóráját, sőt a rajtuk élő táplálékláncokat is. Ezen az úton az agroökoszisztémák átalakításában fontos szerepet játszik ez a technológia. Glyphosate-rezisztens gyomnépességek felszaporodása várható tehát, amelyek glyphosate-tal bizonyosan nem irthatók. A bulvársajtó ezeket nevezi eltúlozva „szupergyomoknak”, ilyesfajta elnevezések felé vezet a napjainkban divatos „kommunikálhatóság”. A mai „kommunikációban” nem a tanítást/tanulást tűzzük ki célul, hanem az ismeretek lebutítását. További probléma, hogy a GT-kultúrnövények egymás után vetésekor a következő évi GT-árvakelés is súlyos gyomirtási problémaként jelenik meg (címkép). A teleink átlag-hőmérsékleteinek emelkedésével a talajba kerülő szártépett kukoricaszemek némely évben és helyen – pl. 2010-ben, Nagykovácsi Julianna-majorban – átvészelik a telet (110. kép), ami ma a kukorica ebbéli képességének átértékelését is jelenti.

g110kep

110.kép: Kukorica-árvakelés enyhe teleken, szártépés alkalmazásakor (forrás)

A következő rész címe: Hatás kontra ellenhatás (3) – Cry-toxinrezisztens rovarok (Biotechnológikaland No38)

Darvas Béla

 • Lótár Mateusz

  Simicskó: “Nem fog maradni a politikában tisztességes ember”
  Ez már megtörtént!

 • Mule

  Az említett áron meg is veheti!… Persze, hiszen fele annyiért vehették kb…

 • Lacika Gönczy

  Simicsko: hiaba akarod a szerencsent furdetni idotlen idokig, nem lesz soha sem feher;-))

 • Lótár Mateusz

  Azt hiszem, ha még 1x születnék, csakis kereskedő lennék. X év elteltével ugyanis alanyi jogon tudnék vásárolgatni 100-150 milliós értékben ingatlanokat. 😀

 • Gábriel Nagy

  Ez jó beszéddel indul, aztán egyoldalú lesz. Ügyes harcművész, szimpatikus, jó a hanghordozása is. Egy kis probléma, hogy a riporternő vagy nem tudott érdemi kommunikációt kezdeményezni, vagy nem is akart. Nyílt vitákra, beszélgetésekre lenne itt is szükség az Atlatszon-n, mert azt már tudjuk, hogy 80-95 % lop, de az ügyeskedő és beépült pár jó embert vagy békén kellene hagyni, vagy ki kellene menteni a Fideszből ügyesen. Az Átlátszó telefonos ügyfélszolgálatot ezentúl lássa el egy lelki-pásztor, aki meg tudja békéltetni a másik felet.

  • Irén Huszka

   Miért kellene “kimenteni”, ha ő szeret ott lenni. Az ő dolga. Ha nem korrupt, az is kiderül. A politikusok szüleinek és gyermekeinek is kötelező legyen az éves adóbevallás!!!!!!!!!

   • Gábriel Nagy

    A második telefon necces, mert senkit se kell beperelni, még akkor se, ha megédemelné. Hogy a csudába lehetne ennyi idősen, ennyi közszereplés után valakit rossz hírbe hozni? Miért nem beszélik meg nyilvánosan? Ha Simicskó nagyon fél, akkor perel. Kitől fél, miért fél, adhatunk-e neki segítséget?

    Aki közösség építő sportot űz, esetleg gyerekeknek harcművész edzést is tart, azokat nagyra becsülöm.

    Ha mindenkinek megadnánk, amit akar, akkor valójában nem elégülne ki sok (nő és férfi). Más egy közveszélyes ember, mint egy kigyógyítható magyarosan agymosott, idealistaként Feldmár András jut eszembe, aki elég sokat tud a témában.

    • Dagiiron

     Azért perel jogosan, mert az átlátszó a szüleit, akik nem közszereplők, vádolta meg nagy összegű pénzmosással..

     • Gábriel Nagy

      Akkor azt kérdezném, hogy akkor mi van? Ellvették a homokozólapátját az én kisunokámnak? Aki plátói kérdésre ilyen perrel fenyegetőzve válaszol, annak mi a motivációja vajon? Hal a horgon.

      Törvénytisztelő polgár, amerikai film, jól mutatja, hogy a lényeg más. Érted már?

      http://youtu.be/zpXA0QOwuQY

     • Dagiiron

      Semmi, az átlátszó bíróság előtt bizonyíthatja, hogy megalapozottan állították, hogy az öregek pénztmostak. Ha nem tudják bizonyítani, akkor majd kapnsk egy kis bűntit, de a céljukat már elérték, s
      a Simicskó család már bűnözőkből áll a közvélemény szemében, s már tök mindegy, hogy igaz, vagy sem a vád..

     • Gábriel Nagy

      Halló! Ébresztő! Ilyen per lesz Magyarországon? Ha igen, akkor az első sorban fogok tapsolni az ítélet hitdetéskor az eredménytől függetlenül. Fizetem a buszjegyet és viszek virágot is, amit szétosztok a női nézők között.
      Idealista, mindenkiben bízó típus vagy, erősen, csak az a lényeg, hogy O.V. angyal szárnyak alatt páváskodjon?
      Mi lehet a te motivációd és Simicskóé? Térjünk a tárgyra :)! Eddig tartott a játék.

     • Dagiiron

      Itt nem Simicskóról van szó, hanem a családjáról.. Értem én, hogy mindenkit utáltok, akinek bármi köze van egy általatok utált politikushoz. Lesz ilyen per, az átlátszó be lesz perelve, s röhögve kipengeti az 500eFt-os bűntit, s a Simicskó szülők meg élhetnek tovább úgy, hogy a félország megveti őket..

     • Gábriel Nagy

      1. Mindenkit szeretünk, ha nehéz, akkor is
      2. Mindenkit szeretünk, és szeretnénk, ha egészségesen élnének, másokat békén hagynának
      3. Látod, te vagy a megbízott ügyvéd, és csak most mondod :)
      4. Te vagy az Átlátszó is, és tudod, hogy 500e Ft lesz
      5. Mi magokat vetünk, fákat ültetünk
      6. Te megvetsz valakiket, bünteted magad, vagy mégse?

     • Dagiiron

      500 eFt és 1-2MFt között szokták a bíróságok megdézsmálni a rágalmazókat, ez a gyakorlat..

  • Rask

   Én azt nem értem, hogy miért nem kérdezett vissza hogy miből telt erre.

   • Ferenczi Krisztián

    Megkérdezte, kapott is rá egy semmitmondó választ. Mármint a cikk megjelenése előtt, írásban.
    Továbbra is van lehetősége válaszolni, írásban. Továbbá erősen érződik, hogy nem azért telefonált, hogy tisztázza magát, mert akkor időpontot egyeztet, hogy hol és mikor tudja bemutatni a szükséges dokumentumokat.
    Nem perelni kell, ami évekig húzódik, zárt ajtók mögött, hanem kiállni nyilvánosság elé. Ha ezt nem tudja politikusként, akkor ne legyen politikus. Ha pedig tudja, de ennek ellenére tesz így, akkor ott vmi nagyon nem stimmel, és akkor azért ne legyen politikus.

    Egyik oldalról nézve sem megfontolt és korrekt, amit csinál.

 • aser

  Az Index és az Átlátszó egy cég?
  Vagy az Átlátszó cikkírójának képviselője az Index újságírója?
  Vagy ha Simicskó egy újságírónak(Index)elküld egy választ,annak kötelessége az összes újságírónak elküldeni( az Átlátszónak is) .És ezt ezt megosztani a nyilvánossággal is?-Ez nem magántitok megsértése lenne?-
  Vajon nem a sajtószabadság megsértése,ha egy újságírót megfenyegetnek?
  DE.
  Ilyenért a demokráciákban le kell mondania az elkövetőnek!
  LEMONDOTT már Simicska?

  • george of nazareth

   csimicskao

 • józsef berecz

  TELJESEN IGAZAT ADOK AZ ÁLLAM TITKÁRNAK !! HOGY LEHET HOGY EGY HÚGYOS NŐ IGAZTALANUL ÁLLÍT OLYAT AMI NEM IGAZ !! AZ ÁTLÁTSZÓ EGY SZEDETT -VEDETT MINDENHONNÉT KIRÚGOTT SENKIKBŐL ÁLL >NEM TISZTESSÉGESEK HAZUDOZNAK ÁLLANDÓAN MINT AZ ARANYOS BOLGÁR URRR>HA MEG MUTATTA A SZERZŐDÉSEKET MIÉRT HAZUDIK TOVÁBB HA NEM *AKKOR MEG MI A FASZ KÖZE VAN HOZZÁ !! JELENTSE FEL HA TUDJA BIZONYÍTANI HOGY LOPTA NE KOLDULJANAK UGY SEM KAPNAK LÓVÉT

  • alterego

   Tudod az az érdekes hogy lassan az összes szarfaszú fidesznyik szülei, gyerekei milliomosok lesznek. Sőt a barátaik is milliomosok akiktől szinte minden képviselő kölcsön kért már 20-30 milliókat, miközben a jövedelmük ezzel nincs arányban.

   • Joe Szilagyi

    Figyu!Ezzel az illibposztkomcsi-hordabarom fidiótával kár vitatkoznod!Velük vitatkozni annyi,mint galambbal sakkozni :rárepül a táblára,odaszarik szárnyaival leveri a bábukat,és örvendezik,hogy ő nyert./elnézést a galambtól,mert az egy értelmes.értékes madár több ezerkm-ről is hazatalál/ellentétben a bereczfélékkel akihez képest,a medúza gerices főemlős!!!Semmilyen pártnak fanja,nyalonca nem vagyok!!

  • trisel

   te mit ordibálsz itt? asszed, akkor igazad lesz? inkább olvasd ezt, kajabálás helyett: http://atlatszo.hu/2015/02/25/a-simicsko-csaladnak-ot-lakasa-van-egy-ujepitesu-balatonparti-lakoparkban-siofokon/

  • Istvan Dakos

   Látom vannak még olyan emberek akik megeszik orbán szarát.remélem Magyar országon fog éhen halni az összes fidesz szopó vakparaszt a családjával együtt.fizessék csak az újabbnál újabb adók szuper halmazait.gratulálok

  • Nailtrail

   Igazad van, mert CAPS LOCK!

  • Rusty Saw

   Józsi, te 4 eleminél már be is fejezted a tanulmányaidat?

  • Károlyi László

   megmutatta egy szó

  • Molnár Vilmos

   Ordítsz, és ordenáré vagy!

  • idelle

   köszönjük, Emese! tájékoztatjuk, hogy az ilyen kommentekért 2015. március 1-jétől az eddigi 3.000 Ft helyett már csak 2.000 Ft értékű Erzsébet-utalványt áll módunkban fizetni. üdv: a Miniszterelnökség

  • Éva Szilágyi

   Mi az, hogy ” húgyos nö”? Mi az, hogy “igaztalanul”? Mitöl vagy ilyen felsöbbrendü? Lássuk a bizonyítékaidat, ha ennyire biztos vagy valaki ártatlanságában. ” A húgyos nö” -nek meg lehet igaza van. Miért sértegetsz te bárkit is?

 • pepe

  Te meg Simicskó kussolj el , mert ha jobban meg piszkálnák a vásárlásaitokat akkor lenne ám hadd el hadd ……………. de amíg ti uralkodtok addig nem lesz itt semmi !!!!!! Mert egyenlőre mindenki a ti malmotokra hajtja a vízet !!!

 • https://www.youtube.com/watch?v=cFiXLjcWUhw BélaBácsi

  Hát ez azért elég gyenge tartalom. 😀

  Az első felvételben abszolúte a Simicskónak van igaza.
  Másodikban meg nagyjából jogos felindulás, korrekt.

  Ez fenyegetés… és akkor az a lenéző arrogáns pöcsség “Miéééééért?” visszakérdezés… meg a “Ppéééééldáááuuuul?”

  Gyerekek, ez tényleg gyenge.

  • Rusty Saw

   Te szegény, hogy fér ennyi f@sz a szádba?

   • https://www.youtube.com/watch?v=cFiXLjcWUhw BélaBácsi

    Látom meghallgattad a felvételt…

  • dervis

   Azért mert simicskó folyamatosan beszél, mondja a magáét a kérdéss figyelmen kívül hagyja nem jelenti, hogy igaza van.

  • Ferenczi Krisztián

   Jól láthatóan szereptévesztésben van Simicskó. Az újságíró feladata, hogy kérdéseket tegyen fel, és az állításokat ellenőrizze. Az újságíró pontosan ezt tette. A politikusnak meg az a dolga, hogy ezekre magyarázatokkal szolgáljon. Vicces, hogy felháborodik a számonkérhetőségen vagy azon, hogy számon kérik. Azt hiszi, hogy egy laza válasszal el van intézve minden, meg azzal, hogy egy másik újságírónak vmikor mutatott vmit. Ez nemcsak, hogy kevés, de keverése, hogy ki, kinek az alárendeltje.
   A politikus közszolga, bár jól láthatóan ezt a többség nem érti a parlamentben. Elszámolási kötelezettsége van az adófizetők felé, az újságírónak meg az a dolga, hogy a gyanús eseteket feltárja. Ha minden oké, akkor nem a bírósághoz kell fordulni, hanem a nyilvánosság előtt cáfolni. Nem hiszem, hogy az Átlátszó ebben ne lenne partner. Ha már úgy is elő vannak készítve az anyagok, akkor hívja fel és mutassa be neki is, nem kell durcásan hisztizni, hogy “de azt hittem, hogy már túl vagyunk ezen”.

   Az sem kizárt, hogy az újságíró lukra futott, de az nem az ő hibája, ha a feltett kérdéseire pongyola, lekezelő válaszokat kap. Ez van, politikusnak mész, turkálni fognak a zsebedben, ez a normális, és az az abnormális, hogy ezt többségüknek magyarázni kell. Ahogy a mondás is tartja, nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. És igen, a munkaidejük egy részét arra kell fordítaniuk, hogy az oknyomozó újságíróknak korrektül válaszoljanak. Látszik, hogy a Kádár rendszerben szocializálódtak.

   • huntalan

    Egyszerű a dolog, elő kell venni papírt meg ceruzát, és számolni: ez(eke)t eladtuk ennyiért, amiből meg megvettük ez(eke)t. Mondjuk mindezt egy NAV előtti eljárásban, mint bárki más esetében.

   • https://www.youtube.com/watch?v=cFiXLjcWUhw BélaBácsi

    “ezért is mutattam meg az összes adásvételi szerződést”

    Csak úgy mondom.

    Ez bizony lukra futás ezerrel.

    • Ferenczi Krisztián

     Értem, és az hol vagy miért lenne probléma? Vagy úgy egyébként hol hibázott az újságíró, kérlek mutassál már rá. Mit kellett volna máshogy csinálnia?

     • https://www.youtube.com/watch?v=cFiXLjcWUhw BélaBácsi

      Talán esetleg valódi munkát végezve némileg több tényt előbányászni, mint “jajj ott vannak a nevek!”

      Mondjuk megnézni egy céghálót, hogy akkor faternek vannak-e cégei, vagy egyéni vállalkozó vagy mi a szösz.
      Aztán ha ez megvan, megnézni a beszámolókat, kimutatásokat, és a többit.
      Utánanézni hogy az elmúlt években szaporodott-e ez meg, vagy korábban is ingatlanokkal foglalkozott a fater?

      Mondjuk… talán…így kezdésnek.

     • Ferenczi Krisztián

      http://www.beastskills.com/wp-content/uploads/manual/image/jokerclap.gif

      Nem tudom, hogy feltűnt-e, de ha nem csak a képeket nézegetted volna, akkor láthattad volna – mert ezek szerint a szöveg már összefolyt a végére -, hogy a céghálónak utána járt, és az jött ki, hogy abból bizony egyáltalán nem futja ilyen ingatlan vagyonra. Legalábbis a publikusan elérhető adatok alapján.
      Aztán megnézte a beszámolókat is, Simicskó vagyonbevallása gyakrabban változik majdnem, mint az évszakok. Pedig azért lássuk be, nem egy bonyolult dologról beszélünk. Hogyan várható el egy embertől, hogy a közvagyonnal megfelelően tud gazdálkodni, amikor azt a pofonegyszerű dolgot sem tudja, hogy mi az ő tulajdona, és mi a szüleié? Nem bonyolult. Ha te fizetted ki, akkor a tied, ha meg nem, akkor meg a szüleidé. Ha meg a te nevedre vették a szülők, arról azért csak szóltak, nem?
      Utána nézett, amihez hozzá fért, mert nyilvánosan hozzá lehet férni.

      Ezen kívül, hátha van vmi komoly titok a háttérben – mármint nem publikus adat, amihez nem fér hozzá -, Simicskónak is elég konkrét kérdéseket tett fel, amire csak egy magas lovon ülő paraszt válaszol számok nélkül, annyival elintézve, hogy “hát dolgoztak egész életükben és egyébként is voltak már ingatlanjaik”.

      Ez így kevés.

      De módosítom az feladatot, mert látom, nem érted. Nézzél utána a dolgoknak, és írj egy rövid listát arról, hogy te milyen plusz információkhoz tudtál hozzájutni, amihez az újságíró nem tudott. Ez azt hiszem korrekt és elfogadható bizonyítása lenne annak, hogy az újságíró hiányos munkát végzett. Egyébként meg inkább úgy néz ki, hogy bilibe lóg a kezed, és fogalmad sincs a valóságról, a cikket meg elfelejtetted elolvasni a hozzászólás előtt. Ha mégis elolvastad, akkor inkább maradjunk szerintem az előbbinél, mert az súlyosabb helyzetet feltételezne.

    • Alcsuti

     Béla bácsi, nem a papirokkal van a baj, nem fogtad fel?

     • https://www.youtube.com/watch?v=cFiXLjcWUhw BélaBácsi

      Akkor mégis mivel?
      Mert én ebből a beszélgetésből sehol nem hallok ki “elküldött minket a vérbe” feelinget.

     • Alcsuti

      Először olvasd el, hogy mi is a kérdés. Gondolom neked is van 4-5 kérod a balcsi parton.

      http://atlatszo.hu/2015/02/25/a-simicsko-csaladnak-ot-lakasa-van-egy-ujepitesu-balatonparti-lakoparkban-siofokon/

     • https://www.youtube.com/watch?v=cFiXLjcWUhw BélaBácsi

      Nos, a lakások nem Simicskóé, a politikusé, hanem a szüleié.
      Itt kezdődik.
      A vásárlásokat – a piaci árat is ez alapján számolta a nagyszerű Átlátszó – 2008-2009 körülire datálják. Akkor hol volt a Simicskó kormányközelben?

      Na ugye. Itt omlik össze a kártyavár. Ez sajnos kurvagyenge.

      Annyi egyéb story lenne ami után lehetne járni, meglehetne nézni, sőt, még ezt is talán meglehetne vakargatni. De ahozz újságírói munka kellene, nem elég az asztal mögött elküldeni 2-3 kérdéssort (amit egyébként az ügyet eredetileg felfedező indexnek – mivel ott nem volt belőle cikk így valószínűsítem – kielégítően megválaszolt a Simicskó), esetleg nyomatni egy fotót okostelefonnal a szép tavaszias időben a névtábláról, és beütögetni az optenbe a neveket, hanem mondjuk ennél a nettó 20 percnél kicsit többet kellett volna rááldozni.

   • http://www.miklos.info/ Miklos Quartus

    Pontosan. Teljesen mértékben egyetértek!

  • idelle

   meg például, ha a beszélgetés nem monológ lenne. ugye. ugye?

 • Konkoly Rita

  Nem
  tudtam ezt a pasast végig hallgatni csak másodszorra De azért megkérdezném: és honnan
  volt az eladott 5-6 ingatlan, amiből a balatonit vették? Mert apuci a vállalkozó. Akkor ma hazánkban minden vállalkozónak 5-6 ingatlana van, amit ad-vesz? Nem, kedves politikus, népnyúzó úr!!! Városi
  legenda, hogy az MSZPtől kapták a szülők a lóvét??? Legjobb védekezés a támadás….

  • Karikasostor

   Hát, az én apámnak van vagy 20 ingatlanja, amit csereberél, elad, stb. Nem politikus. Vállalkozó.
   Gazember lenne?

   • Independent

    Nem tudjuk de lehet:-)

   • idelle

    az én apukámnak meg CSÉB-je van.

   • Konkoly Rita

    Azt te tudod :-)

 • Protzner György

  simicskónak üzenem: attól hogy lobogtatsz valami adásvételit, vagy kétszer-háromszor eladsz majd megveszel valamit még marad a kérdés, hogy honnan a pénz kisgeci?

  • Karikasostor

   Nem az én tisztem, hogy védjem a csávót, de ha arra gondolok, hogy apám ingatlanügyeit rámtolnák, mondva, hogy lopok, akkor én is kiakadnék…

   • Ferenczi Krisztián

    Azért remélem érzed a különbséget aközött, hogy apádnak vannak ingatlan ügyei, vagy, hogy apád-anyád (ugyanis itt mindkét félről szó van) váratlan ingatlangyarapodáson ment keresztül megmagyarázhatatlan módon.

    Ha neked erről politikusként nem az jut eszedbe, hogy a szüleid felszólítsd, tisztázzák magukat, hanem inkább az újságírót vegzálod, akkor először is szar politikus vagy és még hülye is. Így akár ártatlan vagy, akár nem, semmi keresnivalód a politikában, a közpénzekhez közel, kezeld csak a házipénztárat.

    Pokorni lemondását a szülei ügynök múltja miatt én is túlzásnak tartom, de ő sem fenyegetéssel állt elő.

    • Karikasostor

     Pokorni időben és jó ürüggyel szállt ki a nagypolitikából. A második generációból az arányérzék hiányzik….

     • Dr. Doofenshmirtz evil inc.

      Pokorni jó arányérzékkel oldalvizen később mégis visszatért a nagypolitikába.

    • huntalan

     Egyetértek. Ezek mind akkora kaliberű politikusok (Szíjjártó, meg ez is), hogy a szüleik munkájával takaróznak, csak abból viszik csak valamire. Na persze.

   • Alcsuti

    Nem lehet, hogy fordítva van a dolog?

  • Rask

   Ez olyan mint amikor a szijjártó magyarázott hogy JA IGEN KAPTAM 100 MISIT KÖLCSÖNBE TESSÉK ÍGY KIJÖN A MATEK

   ezek a faszok nem értik hogy nekünk mi a bajunk ezzel.

  • MÁR UNOM A FIDESZT

   ha valaki egy jólmenő vállalkozó, minek akar politikus lenni, kényszerítik rá??

  • Rócó Erik

   Na-na..!!! a kis-geciből akár még ember is lehet.! De egy ilyen holt spermából-gnóm lehet csak! az a baj hogy egyre több a “spermaszökevény”,és láthatjuk mi a végeredmény !

 • Rusty Saw

  No innentől nem kérdés, hogy összelopták. Ha tisztességes módon jutottak volna ehhez a vagyonhoz, akkor pont ugyanilyen egyszerűen elszámolhatnának vele. Nyilván nem tudnak és inkább támad. Ez az igazi aljadék hazug fidesz-kdnp-s emberfajta ismérve.

 • Lacika Gönczy

  Olyan mint Freedom of Press avagy Pressefreiheit nem letezik ma Mo.-on;-)???

  • simitomi

   Még létezik, de már korlátozták, és egy inkább haldoklik.

 • Innovált kutyák

  A kedves papa 1958 óta kereskedő. Klassz.

  • Rócó Erik

   gyz71..! Miért ne lehetett volna 1958,óta kereskedő,pl.épp az szovjeteknek árulhatta”el ” hazánkat !

  • Alcsuti

   Arogán Tonyó faterja is kereskedő volt.
   Vegyesbolt vezető Szakonyfalván. Nyilván ott spórolt össze annyit, hogy támogathatja a fiacskáját.

 • Gyula Wéber

  Az a meglepo, hogy miert meglepo, hogy ott keresnek visszaelesre utalo jeleket, ahol lehetoseg volt ezt vegrehajtani, ami pedig ezutan kovetkezik, hogy meg is lepodnek rajta, az mar inkabb szinjatek.

  vagy akkor a kozszereplok minden csaladi es uzleti kapcsolata tabu, es azt kell elhinnunk, amit mondanak, komolyan ?

 • huntalan

  Elképesztő ez az arrogancia. A pert meg nyilván el fogja veszteni a hülyéje, mert az nem jelent semmit, ha azt írja az újságíró, hogy felvet néhány kérdést a dolog. Amúgy meg ez a két hívás már majdnem kimeríti a zaklatás törvényi tényállását, aminek jól hivatkozta meg a btk-s szakaszát az “államtitkár úr”.
  Csak nehogy visszanyaljon a fagyi.

 • Tőzeges Alfréd

  Ezt tudják ezek a szemetek = fenyegetőzni! Még hogy a jó hírük, megáll az eszem! Sok mindenük van, de hogy jó hírük? Egy hírük az biztosan van , az hogy lopnak-csalnak-hazudnak! Hülyének néznek mindenkit ! Az, hogy az édesapja kereskedő volt, az nem jelenti azt, hogy 100 milliókat keresett. Lehetséges, de nem ez a tömeges. Pl. édesapám az átkosban bankigazgató volt. Ez ugyebár sokakban felveti, hogy akkor milliomos, holott dehogy! Sosem volt saját tulajdonú lakása, háza, üdülője, de még kocsija sem volt sosem. És pénze sem! Tehát az, hogy valaki kereskedő volt, nem jelenti okvetlenül, hogy milliomos is = tehát ez nem magyarázat a 150 milliós kéglikre.

 • Simon Gábor László

  -Nekem qrvára tecc ahogy a fideszfijjug gazdagodnak és főleg ingatlanokat vesznek.Igaz a székháztolvaj nagyvezér 20 év alatt több mint 60 ingatlant vett, – közte 4 nagyértékű lakásingatlant,- amiknek bekerülési értékük sokkal több volt mint a kedves vezető 20 év alatti netto jövedelme, meg is kellett élni 7 fős családnak.
  Az az érzésem a fidesznek saját ingatlan irodája van.
  .
  OV gazadagodását és ingatlanbirodalmát mikor tárják fel?

 • bedface007 .

  Nagyon jó cikk! Csak a Bajnai- és Kóka-féléknek lehet vagyonuk Mo-on, más mindenki csak lophat.

  Ezt az álláspontot nagyon határozottan meg kell védeni.

  http://valasz.hu/itthon/csunyan-elbantak-simicskoval-110064

  • Alcsuti

   Ezért az egy kommentedért kár volt regisztrálnod. Okoska.

 • Kádár Sándor

  Mindennek van teteje,de amit ti csináltok,az az alja!!!Ez mindennek az alja,szégyelljétek magatokat!!!

 • Kvassay Zsilip

  Kádár elvtárs! Szégyenre magának van oka. A hülyeség elég szégyellni való. Ha még valaki ezt a mocskos rablóbandát védi, az se ad okot a büszkeségre. Ennyi.

 • Erzsébet Móré

  Tragikus. Az utobbi időben jóhéhány politikussal kapcsolatban megszellőztetett vagyoni ügyerk miatt nagyon sok tisztességes kormánypárti érzelmű ember fordult el a politikától, s esett kétségbe. Ez az ügy azonban tisztán rávilágított arra, hogy milyen aljas módon is csinálják Önök az újságírást. Ennek az ügynek a hatására ismét tudok hinni azokban a politkusokban akikben esetleg csalódtam. Tehát ez az ügy tökéletes arra, hogy hitelesítsék pl. Lázár miniszter úrat is. S mivel ő például nagyobb okos ember ezt valószínüleg pontosan tudja is. Tehát ezért bár tudja, hogy létezik oknyomozó riporterkedés, mégis túl sok mindent megenged magának. Azaz az átlátszó.hu cinkostárs-felbújtó az ilyenben. Szégeljék magukat. ÖNÖK miatt tart itt az ország ahol tart. Ott hogy nincs reális alternatívája a mai kormánynak. Ott hogy hiába hibázik sokat ez a kormány nem fenyegeti az a veszély hogy leváltsák. Ezért maximálisan Önök a felelősek. Tanulják meg hogy erkölcsi tisztességről csak tisztességes múltú embrek, tisztességes módon beszélhetnek. Önöknél ez utóbbi a fenti tények tükrében biztosan hiányzik, de valószínűleg az első is……

 • news guy

  Ezt nevezitek ti oknyomozó újságírásnak? Szégyeljétek magatokat.

  • Alcsuti

   Neked is szabad a pálya. Csináld jobban.

   • Elek

    Csinálná ő, csak Soros neki valamiért éppen nem ad rá pénzt.

 • Rócó Erik

  news guy.!!!!! Én a helyedben megtörölném a számat,megmosnám a kezemet,és utána leülnék a klaviatúrához,hogy elnézést kérjek a rengeteg kisemmizett -kifosztott honfitársaimtól,valamint ígéretet tennék hogy végleg abbahagyom a seggnyalást.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Radics Róbert

  Micsoda pocs ez a Simicsko.

 • theonice

  Igaza van Simicskónak. Habzószájú, zsigeri rossz indulatú, gátlástalan senkik nyálaznak be mindent és mindenkit, aki nem a táborukhoz tartozik. A valóság és igazság nem zavarja őket. Lényeg, hogy bemocskoljanak, gyanúba keverjenek. Így aztán a rengeteg igaztalan, felfújt ügyek közül nem tudhatjuk kiválasztani a valóban igaz állításokat sem.
  Sok embernek nem a száját kellene megmosnia, miután beszennyezte a mocskolódással, hanem a szemét , hogy lásson ne csak nézzen, és a fülét, hogy ne csak azt hallja meg, amit a fülébe súgnak.

  • http://www.miklos.info/ Miklos Quartus

   Pontosan az ellenkezője. Simicskó államtitkár úr méltatlanul, az átlátszóságot támadva és a szabad sajtó pocskondiázva viselkedik. Ahogy Ferenczi Krisztián is írta, a politikus közszolga, bár jól láthatóan ezt a többség nem érti a parlamentben. Elszámolási kötelezettsége van az adófizetők felé, az újságírónak meg az a dolga, hogy a gyanús eseteket feltárja. Ha minden oké, akkor nem a bírósághoz kell fordulni, hanem a nyilvánosság előtt cáfolni!

  • József Sipos

   Csak egyet szeretnék kérdezni azoktól akik itt bőszen védik Simicskót, meg úgy általában a fideszt az ilyen ügyekbe. Szerintetek miért nem kérdezhet rá egy ujságiró a szarházi politikusok szüleinek a vagyoni helyzetére a ha a politikusok állandóan a szülőkre hivatkoznak, hogy tölük kaptak 100 milliókat kölcsön ? Pontosan az ilyenek miatt kellene a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra hozni. Pint az ilyen ügyek miatt kellene, hogy bűntetöjogi felelössége legyen a vagyonnyilatkozat kitöltésének. Ne lehessen hetente javitgatni benni mint ahogy tette például a halszemű arrogáns tóni is.

  • Elek

   Teljesen egyetértek veled. Bizonyára van korrupció, bizonyára vannak disznó emberek, de az, hogy a napi rutin részeként járatnak le embereket, ez szánalmas. Teljes szereptévesztés. Újságírásnak a lényege a maximális pártatlanság, a tényszerűség, a pontosság és a precizitás lenne. Itt és sok más helyen a független újságírók abból élnek, hogy félinformációk, esetleg teljes egészében kitalált, valótlan állítások útján járatnak le másokat, tüntetnek fel rossz, hamis színben. Mindezt pedig gyáva módon, sokszor névtelenül, a szólásszabadság mögé bújva teszik. Közben pedig rendkívül sokat gondolnak magukról, hát jelezném: csak azért, mert valaki nagyon jól meghatározható érdekek miatt éppen fizeti a számítógépeteket, az íróasztalotokat, a széket a feneketeket alatt és a telefonotokat, hónap végén pedig fizetést is adnak nektek, attól még nem vagytok és soha nem is lesztek újságírók.

 • http://www.miklos.info/ Miklos Quartus

  Micsoda méltatlan viselkedés ez az államtitkár részéről. Be sem mutatkozik, el se köszön. Pocskondiázza , fenyegeti a sajtót, ha azok merészelnek kérdezősködni az ő és szülei meggazdagodásának körülményeiről. Mindeközben a mélyszegénység Magyarországon csak folyamatosan csökken! Egy nagyon gonosz, önkényes, embertelen világban élünk. A mostani kormánynak és az összes pribékjeinek távoznia kell a hatalomból!

 • Péter

  A törvényes út igénybe vételének kilátásba helyezése soha nem volt és nem is lesz “fenyegetés”. Csaxólok!

 • Hrabák András

  Ez a “trait hektár” azért nagy találmány – a “csak azt a statisztikát hiszem el, amit magam hamisítottam kategória” jeles alkotása…
  A mai „kommunikációban” nem a tanítást/tanulást tűzzük ki célul, hanem az ismeretek lebutítását – ennek egyik példája az az érv, hogy “így vagy úgy, minden élelmiszerünk génmódosított” (és persze a másik oldalon az az érv, hogy minden génmódosítás csak veszélyes lehet).
  Persze nehéz is tanítani-tanulni, ha mindent a gazdasági érdekek hatnak át, és irányítanak. Azokhoz jobban passzolnak a lebutított ismeretek.